Gala Ortodoncie

Snímací aparát 

Snímací aparát byl designován lékařem tak, aby bylo dosaženo zamýšleného pohybu zubů a zhotoven Vašemu dítěti na míru ortodontickým laborantem.

Úspěšnost léby je zcela závislá na Vaí spolupráci. Nedostatečná spolupráce je důvodem ukončení léčby! Účinnosti Vašeho snímacího aparátu lze dosáhnout pouze při nošení minimálně 14 hodin za den, 7 dní v tdnu (efektivita aparátu jsou v tomto případě 4 hodiny). Čím více je aparát nošen, tím je jeho účinnost pochopitelně vyšší. U zákusu i zkeného skusu je nezbytné zpoátku aparát nosit nonstop a to vetně jídla (budete instruováni lékařem, kolik hodin je ve Vašem případě nutné aparát nosit). Postup léčby je kontrolován obvykle 1x za 2-3 měsíce.

Je-li do aparátu vložen šroub, budete instruováni, jak s tímto šroubem manipulovat / otáčet. Otočením šroubu dojde ke změně velikosti aparátu – pro dítě je proto těsně po otočení obtížnější aparát do úst správně nasadit a je třeba tomuto věnovat zvýšenou pozornost. Otáčení šroubu je vhodné provádět těsně před spaním.

Nejprve je nutné si na aparát zvyknout:

 •  zpočátku bude docházet k větší tvorbě slin a také dojde k ovlivnění řeči. Je proto vhodné, aby si dítě na mluvení s aparátem zvyklo nejlépev podobě nácviku v domácím prostředí, např. čtením knihy nahlas.

 • s aparátem je možné také jíst (k léčbě některých vad je to dokonce i naprosto nezbytné), není však vhodné si s aparátem pohrávat jazykem - může dojít k jeho poškození.

Jak aparát správně nasadit a sejmout:

 • aparát je nutné nejprve nasadit na přední zuby a poté dosadit tlakem vzadu na jeho zadní část,

 •  aparát se vyjímá tahem za drátěné spony na zadních zubech (nikoliza drátěné prvky na předních zubech - mohly by se poškodit)

Kdy aparát nenosit

 •  aparát je vhodné vyjmout z úst při hraní kontaktních her, při plavání či hraní na dechové hudební nástroje.

Péče o snímací aparát:

 • před vložením (ideálně po vyčištění zubů) a po vyjmutí aparátu z úst je nutné jej mechanicky očistit pomocí měkkého kartáčku a tekutého mýdla, případně pastou neobsahující abrazivní složky,

 • minimálně jednou za týden je vhodné použití antibakteriální tablety (vyrábí např. Corega),

 • aparát je křehký, je proto nebytné jej skladovat v bezpečném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Jeho vůně přitahuje domácí mazlíčky - uchovávejte jej proto mimo jejich dosah.

FAQ:
Jak dlouho bude léčba snímacím aparátem trvat?

 • odpověď bohužel není jednoznačná; délka léčby snímacím aparátem závisí

 • jednak na typu vady na začátku léčby a také na spolupráci pacienta. Aparát odpovídá chrupu dítte cca rok, maximálně rok a pl, poté je v nkterch pípadech vhodná/nezbytná jeho modifikace i zhotovení aparátu nového (dle aktuálního ceníku).

Je jisté, ze po snímacím aparátu nebudu potřebovat již další rovnátka?

 • není. Snímací aparát je aparát používaný v dětském věku k úpravě aktuální situace a přípravě co nejlepších podmínek pro další růst a vývoj čelistí a chrupu Vašeho dítěte. Jedná se o tzv. interceptivní léčbu. Není proto možno vyloučit nutnost léčby v pozdějším věku i jiným typem aparátu.

„Rovnátko padá" - čím je to způsobeno?

 • častým nasazováním a sundáváním aparátu může dojít k rozvolnění retenčních spon. Velmi snadno spony opětovně naaktivujeme.

 • častější příčinou bývá, že aparát není v ústech nošen požadovanou dobu. Po otočení šroubu dojde ke zvětšení aparátu, na což ovšem ústa v takovém případě nedokáží zareagovat - aparát proto není možné správně dosadit a začne z úst vypadávat.

Jaká je cena snímacího aparátu?

 • cena je závislá na konkrétním typu aparátu a také na kategorizaci ze strany pojišťovny - konkrétní informace Vám podáme na recepci.

Záruka:

 •  na deskový snímací aparát poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruku nelze uplatnit v případě jeho poškození nedbalým zacházením či v případě ztráty aparátu. Záruka se také nevztahuje na nutnou opravu aparátu, který nebyl nošen dle instrukcí.