Gala Ortodoncie

MDDr. Zuzana Marinčák Vranková


  • Vzdělání

    • Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity  v Brně, obor Zubní lékařství 

    • Tříletá předatestační příprava v oboru Ortodoncie při lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

    • Atestace v oboru Ortodoncie

  • Atestační práce

    Screening, diagnostika a terapie obstrukční spánkové apnoe u dětí v ortodontické praxi MDDr. Zuzana Marinčák Vranková