Gala Ortodoncie

Retenční fáze

K dosažení žádoucí stability po ukončení ortodontické léčby využíváme: Fixní retainer - drátek, jež se v případě dostačující dentální hygieny zhotoví
přesně podle tvaru Vašich zubů a nalepí se na jejich vnitřní stranu obvykle v obou čelistech těsně před ukončením aktivní ortodontické léčby. Je třeba jej udržovat v dokonalé čistotě (klasický měkký kartáček, mezizubní kartáček, v případě zubní nitě je třeba užít nit speciální - Superfloss, případně Bridge&Implant floss). V ústech by měl takto zhotovený retainer zůstat nalepený co nejdéle, minimálně 2 roky. Je nutné jej pravidelně kontrolovat - ortodontistou, případně Vaším zubním lékařem. Při jeho poškození či i pouze částečném odlepení z některého zubu (např. při neopatrném kousnutí do něčeho velmi tvrdého) hrozí nežádoucí posun zubů. V případě nedostatečné dentální hygieny v okolí fixního retaineru hrozí riziko vzniku zubního kazu (v takovém případě si vyhrazujeme právo fixní retainer předčasně sejmout).
Specializované čistění dentální hygienistkou lze samozřejmě provádět i v okolí fixního retaineru. 

RETENČNÍ APARÁT - jedná se o snímací aparát, jehož nošení musí být velmi intenzivní zejména po sejmutí fixního aparátu, postupně se intenzita nošení snižuje. Fóliový retenční aparát doporučujeme z úst vyjmout při pití čehokoli kromě čisté vody, vhodné je to i při jídle. Před vložením do úst či uložením do krabičky je vhodné aparát očistit pomocí měkkého kartáčku a studené vody, eventuálně malého množství tekutého mýdla, a to vždy z vnější i vnitřní strany. Můžete užívat i čistící tablety, např. Corega Pro Cleanser Orthodontics - k dispozici také u nás na recepci. Aparát je křehký, je proto nebytné jej skladovat v bezpečném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Jeho vůně přitahuje domácí mazlíčky - uchovávejte jej proto mimo jejich dosah. V případě zásadní změny povrchu zubů Vaším zubním lékařem (zhotovení nové výplně či korunky...), bude pravděpodobně nutné zhotovit aparát nový.

Při nedodržení instrukcí ohledně péče o fixní retainery, nošení retenčních aparátů či nedocházení na pravidelné kontroly může dojít k recidivě či jinému nežádoucímu pohybu zubů. Následná náprava může být opětovně časově i finančně náročná.
 
FAQ:
 
Jak dlouho je nutná retenční fáze po skončení ortodontické léčby?
• Nezbytná doba je stejně tak dlouhá jak dlouhá byla samotná ortodontická léčba. Většinou tedy okolo 2 let. Vhodné je však tuto dobu individualizovat.
 
Lze zaručit stabilitu výsledku ortodontické léčby po celý život?
• Nikoli. Ačkoli bychom si toto velmi přáli, není tomu tak. Ve Vašem těle dochází v průběhu let ke změnám, stejně tak Vaše zuby podléhají změnám i silám, jež na ně působí. Z tohoto důvodu je potřeba počítat s určitým úsilím, jež je třeba vynaložit, abychom získali opravdu dlouhotrvající výsledek.

Záruka:
Na námi zhotovený fixní retainer poskytujeme záruku 24 měsíců při dodržování doporučení. Na námi zhotovený fóliový retenční aparát poskytujeme záruku 12 měsíců při dodržování doporučení (jeho životnost bývá obvykle 6-12 měsíců).
 
Děkujeme Vám za spolupráci.