Gala Ortodoncie

Zavedení kotevního
minišroubu

Zavedení kotevního minišroubu se provádí v lokální anestezii. V některých případech je před zavedením kotevního minišroubu zhotoven rentgenový snímek zamýšlené lokalizace k ozřejmění nejvhodnějšího místa zavedení kotevního minišroubu. V průběhu zavádění ucítíte tlak, nikoli ostrou bolest (v případě, že by se bolest objevila - tuto skutečnost oznamte). Celý zákrok trvá do patnácti minut. Kotevní minišroub i jeho okolí je třeba udržovat v čistotě - čistit pomocí měkkého zubního kartáčku. Čištěním zabráníte přerůstání okolních měkkých tkání přes hlavičku minišroubu, případně jeho odhojení - v takovém případě je nezbytné zavést nový minišroub. Hlavička minišroubu může na počátku způsobit otlak sliznice (podobně jako ostatní kovové součásti fixního aparátu) - v tomto případě je vhodné zakrýt hlavičku pomocí ochranného vosku. Budete-li po odeznění anestezie pociťovat tlak ev. mírnou bolest v příslušné oblasti - užijte léky proti bolesti dle potřeby.

Kotevní minišroub bude v ústech ponechán po dobu nezbytnou ke splnění svého účelu, poté bude z úst jednoduše odstraněn.

Děkujeme Vám za spolupráci.