Gala Ortodoncie

Léčba pomocí
fixního/fóliového aparátu

Našim společným cílem je dosáhnout co nejlepšího výsledku. Dovolujeme si Vás proto seznámit s některými nezbytnými informacemi,
které se týkají léčby pomocí fixního/fóliového aparátu.
 
LÉČEBNÝ PLÁN
Léčebný plán byl stanoven na základě vstupního vyšetření a Vašich preferencí. Po jeho odsouhlasení již není možné takto stanovený léčebný plán svévolně měnit. Na druhé straně se však může stát, že v průběhu léčby vyvstanou určité komplikace. Vyhrazujeme si proto právo po konzultaci s Vámi léčebný plán v průběhu léčby doplnit a upravit. Všechny případné změny jsou prováděny za účelem dosažení co nejlepšího výsledku. Na Vaší péči se při pravidelných kontrolách budou podílet kromě zubního lékaře se specializací také vyškolené ortodontické asistentky.
 
VAŠE SPOLUPRÁCE
Podmínkou úspěšné léčby je Vaše spolupráce. Pravidelné kontroly s fixním/fóliovým aparátem se obvykle odehrávají jednou za 4-8 resp. 10-12 týdnů. Pokud se nemůžete na kontrolu dostavit, co nejdříve nás prosím kontaktujte - můžeme tak termín Vaší kontroly přesunout na náhradní vhodný termín a Vámi uvolněný termín naopak nabídnout jinému pacientovi. Je-li fixní/fóliový aparát delší dobu bez kontroly, může způsobit neočekávané komplikace.
Naprosto nezbytná je perfektní dentální hygiena. Po nasazení aparátu budete instruováni jak a kterými pomůckami dentální hygienu s fixními/ fóliovými aparáty správně provádět. Ideální je čištění zubů po každém jídle, je proto vhodné s sebou neustále nosit zubní kartáček. Minimem je provedení dokonalé ústní hygieny ráno a zejména večer. S fixními/fóliovými aparáty je vhodné nadále navštěvovat svého zubního lékaře na pravidelné kontroly; stejně tak i dentální hygienistku.Nedostatečná dentální hygiena nebo nedodržování termínů kontrol bývá nejčastějším důvodem pro předčasné sejmutí fixního aparátu!
 
Ortodontická léčba přináší i určitou ekonomickou náročnost. S přibližnou cenou Vaší léčby budete seznámeni společně s léčebným plánem. Některé
zdravotní pojišťovny přispívají na materiál fixní ortodontické léčby - prosím informujte se u své zdravotní pojišťovny.
 
KOMPLIKACE ORTODONTICKÉ LÉČBY
Nedostatečná dentální hygiena může vést ke vzniku skvrn, případně kazů zejm. u aparátů fixních. Tato poškození jsou již samovolně nevratná a za jejich vznik je zcela zodpovědný pacient. Často také dochází v důsledku nedostatečné dentální hygieny ke vzniku zánětu dásní. Tento zánět mimo jiné způsobuje zpomalení pohybu zubů a dochází tak k výraznému prodloužení celé Vaší léčby. V případě nedokonalé dentální hygieny budete při kontrole upozorněni a bude Vám doporučeno absolvovat návštěvu u dentální hygienistky (tyto návštěvy hradí pacient). Nedojde-li v krátkém období ke zlepšení, je možno uvažovat o předčasném ukončení léčby! Kromě již zmíněných odvápněných skvrn z důvodu špatné hygieny dochází u některých pacientů v průběhu ortodontické léčby k resorpci kořenů (kořeny zubů se mírně zkracují). Většinou se jedná o nepatrnou změnu délky kořene, jež nemá vliv na další budoucnost zubu. I z tohoto důvodu se v průběhu ortodontické léčby zhotovují kontrolní rentgenové snímky.
 
RETENČNÍ (STABILIZAČNÍ) FÁZE  
Průměrná délka aktivní fixní ortodontické léčby je 1,5 - 3 roky. Je nezbytné, aby po této fázi následovala fáze pasivní, stabilizační. Během této fáze se na zadní plochu předních zubů lepí tzv. fixní retainer, který brání jejich pohybu z dosažené pozice (po dobu přítomnosti fixního retaineru v ústech je nezbytná jeho pravidelná kontrola u nás, příp. Vaším zubním lékařem). Současně se využívá také snímacích retenčních aparátů.
 
Nezbytné je tuto fázi dodržet alespoň po dobu 2 let. Ani poté však nelze zaručit absolutní stabilitu výsledku. Ve Vašem těle dochází v průběhu let
ke změnám, stejně tak Vaše zuby podléhají změnám i silám, jež na ně působí. Z tohoto důvodu je potřeba počítat s určitým úsilím, které je třeba
vynaložit, abychom udrželi získaný výsledek dlouhodobě.