Gala Ortodoncie

Léčba pomocí aparátu Hyrax 

Aparát Hyrax je určen k rozšíření horní čelisti většinou v přítomnosti zkříženého skusu (jednostranně či oboustranně) či nedostatečného
prostoru pro erupci stálých zubů.
 
INDIKACE
Léčba tímto aparátem se indikuje u dětí a adolescentů mladších 15ti let. Využívá možnosti rozšířit v tomto věku ještě nedostatečně srostlý kostní
šev na patře. V pozdějším věku je již často nutné chirurgické rozvolnění.
 
OD KONZULTACE K NASAZENÍ APARÁTU
Na základě konzultace, vstupního vyšetření a Vašich preferencí sestavíme léčebný plán. Po odsouhlasení tohoto plánu zadáme výrobu aparátu
laboratoři na základě digitálního skenu. Výroba aparátu laboratoří trvá obvykle 3-4 týdny. Nasazení aparátu probíhá po očištění zubů pomocí
cementu (lepidla). Následuje vysvětlení správné manipulace se šroubem a instruktáž provádění dentální hygieny. Podmínkou úspěšné léčby je Vaše
spolupráce.

 
FÁZE LÉČBY POMOCÍ TOHOTO APARÁTU
Léčba pomocí tohoto aparátu zahrnuje fázi aktivní (kdy dochází k rozšiřování horního zubního oblouku) a fázi pasivní (stabilizační, kdy se rozšíření stabilizuje). Aktivní fáze léčby trvá většinou 2-3 měsíce. V průběhu této fáze budete instruováni otáčet šroubem o jednu otočku každý 2. den. Pravidelné kontroly s aparátem se v průběhu aktivní fáze léčby odehrávají každé 3 týdny. Pokud se nemůžete na termín kontroly dostavit - je nezbytné přestat aparát dále aktivovat, tzn. přestat jím dále otáčet. Také nás co nejdříve kontaktujte pro domluvení náhradního termínu. Pasivní fáze léčby následuje po aktivní fázi, kdy je horní čelist již dostatečně rozšířena. Aparát v průběhu této fáze nadále setrvává v ústech bez aktivace šroubu. Tato fáze trvá obvykle 6 měsíců.

AKTIVACE APARÁTU
Aktivaci aparátu doporučujeme provádět večer před ulehnutím. Při aktivaci aparátu otočením šroubu pomocí klíče může pacient pociťovat vyšší citlivost zubů, na nichž je aparát ukotven. Toto je zcela normální a dočasné. Z počátku lze užít také léky proti bolesti.
  
CO S APARÁTEM NEDĚLAT
Jelikož je aparát v ústech přilepený tak, aby jej bylo možno po ukončení léčby sejmout, není vhodné konzumovat tvrdé potraviny vcelku - např.
mrkev, topinky, kedlubny... je vhodné tyto potraviny buďto úplně vynechat, případně pokrájet na menší a tím i měkčí kousky. Pokud by přeci jen došlo
k uvolnění aparátu - neprodleně nás prosím kontaktujte. Děkujeme Vám za spolupráci.