Gala Ortodoncie

Pojištěnec do 18 let včetně

výběr z ceníku, ceník platný  od 1.1.2023

Před zahájením léčby

Konzultace 
Hradí ZP (dop. od zubního lékaře)
Vstupní vyšetření, tvorba léč. plánu
1 500 Kč 
CT vyšetření
1 100 / 1 700 Kč (dle rozsahu)

Fixní aparáty 


Fixní aparáty

Kovové 
Keramické 
34 000 Kč
53 000 Kč

Fixní aparáty 


Fóliové aparáty

SPARK Advanced (nejčastější)
SPARK20 (léčba středních vad)
SPARK10 (léčba lehkých vad)
75 000 Kč
55 000 Kč
32 200 Kč

Fixní aparáty 


Snímací aparáty 

Deskové 
Oprava deskového sním. ap. 
Pořízení modelu digitálně 
od 3 000 Kč
od 850 Kč
příplatek 1 000 Kč

Fixní aparáty 


Přídatné zařízení  

Hyrax pájený  
Carrier motion 
Kotevní šroub (TAD) 
Malý fixní aparát (do 10ti let)
7 500 Kč
7 700 Kč
1 750 Kč
5 500 Kč

Fixní aparáty 


Dentální hygiena (dle rozsahu)

Vstupní vyšetření 
Recall
Mladistvých do 15ti let 
Domácí bělení zubů
1 800 Kč
1 080 Kč
720 Kč
5 900 Kč

Poznámky k ceníku 

  • Jsme smluvními partnery následujících pojišťoven: VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPMV, RBP.
  • Od 01.01.2022 připlácí zdravotní pojišťovny na péči pouze u pacientů do 21 let (rozdílně dle závažnosti vady a věku pacienta).
  • Jako pojištěnec do 21 let je brán pojištěnec jež nedovrší věku 22 let po celou dobu ortodontické léčby.
  • Částky uvedené za léčbu fixními i fóliovými aparáty jsou částky za aktivní léčbu v obou zubních obloucích vč. zhotovení fixních retainerů při ukončení aktivní fáze léčby a předání retenčních aparátů.
  • Částka za Vaši léčbu se od uvedených může lišit, pakliže bude během léčby využito i přídatných zařízení. Přesná částka Vám bude sdělena společně s navrhovaným léčebným plánem.